Description

processer, strategier og de utallige bestræbelser, hvorved kvinder har forsøgt at frigøre sig fra mænds myndighed og kontrol over dem og fra de traditionelle magtstrukturer samt at sikre lige rettigheder for kvinder, udrydde kønsdiskrimination fra lovgivning, institutioner og adfærdsmønstre og sætte juridiske standarder, der skal fremme kvinders fulde ligestilling med mænd