Description

proces, strategji dhe përpjekje të panumërta me të cilat gratë janë përpjekur të çlirohen nga autoriteti dhe kontrolli i burrave dhe strukturat tradicionale të pushtetit, si dhe për të siguruar të drejta të barabarta për gratë, për të hequr diskriminimin gjinor nga ligjet, institucionet dhe modelet e sjelljes standardet ligjore që do të promovojnë barazinë e tyre të plotë me burrat.