Description

proċess, strateġija u ħafna sforzi li permezz tagħhom in-nisa kienu qegħdin jistinkaw biex jilliberaw lilhom infushom mill-awtorità u l-kontroll tal-irġiel u l-istrutturi tradizzjonali tal-poter, kif ukoll biex jiżguraw drittijiet ugwali għan-nisa, ineħħu d-diskriminazzjoni bejn is-sessi mil-liġijiet, istituzzjonijiet u mudelli ta ' standards legali li għandhom jippromwovu l-ugwaljanza sħiħa tagħhom mal-irġiel.