Description

Динамика начина на који њени чланови приступају и контролишу различите ресурсе који се генеришу у домаћинству или који долазе у њих.

Additional notes and information

Неједнаки односи моћи између жена и мушкараца имају тенденцију да жене поставе у неповољан положај.