Description

de dynamiek die speelt in de manier waarop leden van het gezin toegang verkrijgen tot en controle uitoefenen op de verschillende middelen die in het gezin worden gegenereerd of die het gezin binnenkomen

Additional notes and information

Ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen benadelen over het algemeen vrouwen.