Description

Leibkonnaliikmete juurdepääs ja kontroll leibkonnas loodud või sinna sisenenud ressursside üle

Additional notes and information

Ebavõrdsed võimusuhted naiste ja meeste vahel panevad enamasti naised ebasoodsamasse olukorda.