Description

dinamika dostopa do različnih sredstev, ki se ustvarijo v gospodinjstvu ali vanj pridejo, in nadzora članov gospodinjstva nad njimi

Additional notes and information

Zaradi neenakih odnosov moči med ženskami in moškimi so ženske navadno v slabšem položaju.