Description

paverčia arba bando priversti asmenį tapti finansiškai priklausomą nuo kito asmens trukdant naudotis ar kontroliuoti išteklius ir (arba) užsimti nepriklausoma ekonomine veikla