Description

Ekonomsko zlostavljanje se odnosi na izazivanje ili pokušaj izazivanja ekonomske zavisnosti neke osobe od neke druge osobe, tako što se ograničava njeno pravo na pristup, kontrolu resursa kao i/ili nezavisna ekonomska aktivnost.