Description

Економско злостављање се односи на изазивање или покушај изазивања економске зависности неке особе од неке друге особе, тако што се ограничава њено право на приступ, контролу ресурса као и/или независна економска активност.