Description

povzročitev ali poskus povzročitve finančne odvisnosti posameznika ali posameznice od druge osebe z oviranjem njegovega ali njenega dostopa do sredstev in/ali do neodvisne gospodarske dejavnosti oziroma z nadzorom nad njimi