Description

spôsobiť alebo pokúsiť sa spôsobiť, že fyzická osoba sa stane finančne závislou od inej osoby tým, že je jej bránené v kontrole nad, alebo v prístupe k zdrojom a/alebo v nezávislej ekonomickej aktivite.