Description

uzależnianie lub próba uzależnienia finansowego jednostki od innej osoby przez utrudnianie dostępu do zasobów i kontroli nad nimi lub utrudnianie prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej