Description

comhlántacht idir príomhshruthú inscne agus beartais agus bearta sonracha um chomhionannas inscne sonracha, lena n-áirítear bearta dearfacha