Description

plotësimi midis qendërsimit gjinor dhe politikave dhe masave specifike të barazisë gjinore, përfshirë masat pozitive