Description

formālas un neformālas uzvedības kultūras satura noteikšana tādā veidā, ka sieviešu izvērtēšanai un regulēšanai izmantotie kritēriji vai standarti atšķiras no tiem, ko izmanto vīriešiem, sniedzot lielākas priekšrocības vīriešiem