Description

l-atti ta’ vjolenza fiżika, sesswali, psikoloġika jew ekonomika li sseħħ fi ħdan il-familja jew f’unità domestika, irrispettivament minn rabtiet bijoloġiċi jew legali ta’ familja, jew bejn konjuġi jew sħab kurrenti, kemm jekk l-awtur ikun qed jgħix jew le jew xi darba kien jgħix jew le fl-istess residenza bħall-vittma