Description

vsako dejanje fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja, do katerega pride v družini ali gospodinjski enoti, ne glede na biološke ali pravne družinske vezi, ali med nekdanjima ali trenutnima zakoncema ali partnerjema, ne glede na to, ali storilec še prebiva ali je prebival z žrtvijo