Description

visi fizinio, seksualinio, psichologinio ar ekonominio smurto veiksmai, įvykstantys šeimoje ar namų ūkyje nepaisant biologinių ar teisinių šeimos ryšių arba vykstantys tarp buvusių ar esamų sutuoktinių ar partnerių, nepriklausomai nuo to, smurtautojas dalinasi ar dalinosi tuo pačiu būstu kaip ir auka