Description

Сваки акт физичког, сексуалног, психолошког или економског насиља који се дешава у оквиру породице или домаћинства, без обзира на биолошке или правне везе између чланова породице, или између бивших или актуелних супружника или партнера, без обзира на то да ли починилац живи са жртвом.