Description

Насиље у породици и насиље у домаћинству често се употребљавају као синоними без икаквих посебних разлика у њиховим дефиницијама. Међутим, у многим европским земљама насиље у домаћинству преводи се на локалне језике и у законима дефинише као насиље у породици. Ова чињеница може проузроковати да заштита и подршка женама жртвама насиља у домаћинству зависи од дефиниције породице, која можда не обухвата све разнолике облике породице.