Description

svaki oblik fizičkog, seksualnog ili psihičkog nasilja koje ugrožava sigurnost ili dobrobit člana obitelji, odnosno upotreba fizičke ili emocionalne snage ili prijetnja upotrebom fizičke snage, uključujući seksualno nasilje, unutar obitelji ili kućanstva

Additional notes and information

Ovaj koncept obuhvaća zlostavljanje djeteta, incest, udaranje žene te seksualno ili drugačije zlostavljanje bilo kojeg člana kućanstva. Pojmovi "nasilje u obitelji" i "nasilje u kućanstvu" često se upotrebljavaju naizmjence bez razlike u značenju. U mnogim je europskim zemljama "nasilje u kućanstvu" prevedeno na nacionalne jezike i definirano u nacionalnim zakonima kao "nasilje u obitelji". Zbog toga pružanje zaštite i podrške ženama koje su žrtve nasilja u kućanstvu može ovisiti o definiciji obitelji u nacionalnom zakonodavstvu koja ne obuhvaća sve različite oblike zajedničkog (obiteljskog) života.