Description

jebkāda veida fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, kas apdraud ģimenes locekļa drošību vai labklājību, un/vai fiziska vai emocionāla spēka vai fiziska spēka draudu, tostarp seksuālas vardarbības, lietošana ģimenē vai mājsaimniecībā

Additional notes and information

Tā ietver vardarbīgu izturēšanos pret bērnu, incestu, sievas sišanu un jebkura mājsaimniecības locekļa seksuālu vai cita veida vardarbību. Terminus “vardarbība ģimenē” un “vardarbība mājsaimniecībā” bieži vien lieto pārmaiņus, īpaši nenošķirot to definīcijas. Tomēr daudzās Eiropas valstīs termins “domestic violence” ir tulkots valsts valodā un definēts tiesību aktos kā “vardarbība ģimenē”. Šādā situācijā sieviešu, kas cietušas no vardarbības mājsaimniecībā, aizsardzība un atbalsts ir atkarīgi no ģimenes definīcijas, kurā var nebūt atzīti visi dažādie ģimeņu veidi.