Description

toewijzing van verschillende banen of typen werk aan vrouwen enmannen

Additional notes and information

In de feministische economie zijn de institutionele regels, normen en praktijken die de toewijzing van taken tussen vrouwen en mannen en meisjes en jongens regelen, ook verantwoordelijk voor de arbeidsverdeling naar sekse, die wordt gezien als een variabele in de tijd en ruimte en waarover continu wordt onderhandeld. De meest voorkomende vorm is de verdeling van betaald en onbetaald werk tussen vrouwen en mannen in de privésfeer en het openbare leven.