Description

Родна подјела рада односи се на додјељивање различитих послова или врста запослења женама и мушкарцима. У феминистичкој економији, институционална правила, норме и праксе које регулишу расподјелу задатака између жена и мушкараца и дјевојчица и дјечака такође чине родну подјелу рада, која се сматра промјенљивом током времена и простора и о којој се непрестано преговара. Најраспрострањенији облик је подјела плаћеног и неплаћеног рада између жена и мушкараца у приватном и јавном животу.