Description

prideľovanie rôznych pracovných miest alebo druhov práce ženám a mužom

Additional notes and information

Inštitucionálne pravidlá, normy a postupy, ktoré upravujú rozdelenie úloh medzi ženy a mužov a dievčatá a chlapcov, tvoria vo feministickej ekonómii rodovú deľbu práce, ktorá sa mení v čase a priestore a ktorá je predmetom neustálych diskusií. Najrozšírenejšou formou je rozdelenie platenej a neplatenej práce medzi ženy a mužov v súkromnom a verejnom živote.