Description

У односу на родну равноправност, хоризонтална сегрегација се односи на концентрацију жена и мушкараца у различитим секторима и професијама.Видети такође: вертикална сегрегација

Additional notes and information

Подразумева се као недовољна или прекомерна заступљеност жена или мушкараца у одређеним професијама или секторима, одређено без неког критеријума. Ово је у супротности са вертикалном сегрегацијом, која се односи на врх уређења заснованог на „пожељнимˮ атрибутима као што су приход, престиж, итд.