Description

У односу на родну равноправност, хоризонтална сегрегација се односи на концентрацију жена и мушкараца у различитим секторима и професијама. Подразумијева се као недовољна или прекомјерна заступљеност жена или мушкараца у одређеним професијама или секторима, без неког одређеног критеријума. Ово је у супротности са вертикалном сегрегацијом, која се односи на врх уређења заснованог на „пожељним” атрибутима као што су приход, престиж итд.