Description

U odnosu na rodnu ravnopravnost, horizontalna segregacija se odnosi na koncentraciju žena i muškaraca u različitim sektorima i profesijama.

Additional notes and information

Podrazumijeva se kao nedovoljna ili prekomjerna zastupljenost žena ili muškaraca u određenim profesijama ili sektorima, bez nekog određenog kriterija. Ovo je u suprotnosti sa vertikalnom segregacijom, koja se odnosi na vrh uređenja zasnovanog na „poželjnim” atributima kao što su prihod, prestiž itd.