Description

Naisten ja miesten eriytymistä ja jakautumista eri aloille ja eri ammatteihin

Additional notes and information

Tämä ymmärretään naisten tai miesten ali- tai yliedustukseksi ammateissa tai aloilla, ilman perustetta. Tämä on eri asia kuin vertikaalinen segregaatio, jolla tarkoitetaan miesten ja naisten eritymistä eri hierarkian tasoille, eri asemiin, tehtäviin ja palkkauksiin.