Description

koncentration av kvinnor och män inom olika sektorer och yrken

Additional notes and information

Det förstås som under- eller överrepresentation av kvinnor eller män inom yrken eller sektorer, utan att det ordnas av något kriterium. Detta står i kontrast till vertikal segregering som rör toppen av en ordning på grundval av önskade attribut såsom inkomst, prestige osv.