Description

sieviešu un vīriešu koncentrācija dažādās nozarēs un amatos