Description

koncentracija žensk in moških v različnih gospodarskih dejavnostih in poklicih

Additional notes and information

pojmovana kot premajhna ali prevelika zastopanost žensk ali moških v poklicih ali gospodarskih dejavnostih, ki ni posledica razvrstitve po kakšnem merilu. Nasprotno od vertikalne segregacije, ki zadeva vrhnje pozicije razvrstitve po hierarhični lestvici in temelji na „zaželenih“ lastnostih, kot so dohodek, ugled itn.