Description

Trostruka uloga žena odnosi se na njenu ulogu u reprodukciji, proizvodnji i upravljanju zajednicom.

Additional notes and information

Način na koji se vrednuju ovi oblici utječe na način na koji žene i muškarci postavljaju prioritete u planiranju programa ili projekata. Uzimanje ili neuzimanje u obzir ovih oblika može povećati ili ograničiti šanse žena da iskoriste mogućnosti za razvoj. U većini društava žene sa niskim primanjima preuzimaju sve tri uloge, dok muškarci prije svega preduzimaju produktivne i političke aktivnosti u zajednici, koje obično donose veću plaću, status ili moć. Reproduktivna uloga žena uključuje brigu i održavanje trenutne i buduće radne snage porodice (trudnoća i kućni poslovi). Uloga žena u proizvodnji odnosi se na posao koji žene i muškarci obavljaju za gotovinu ili u naturi (tržišna proizvodnja, neformalna proizvodnja, domaća proizvodnja, proizvodnja radi izdržavanja). Uloga žena u upravljanju zajednicom uključuje rad koji se uglavnom odnosi na njegu i neplaćeni rad, kao i na osiguravanje kolektivnih resursa kao što su voda, zdravstvena zaštita itd.