Description

rolul reproductiv, productiv și de administrare a comunității

Additional notes and information

Modul în care aceste forme sunt apreciate afectează modul în care femeile și bărbații stabilesc prioritățile programelor sau proiectelor. Luarea în considerare a acestor forme poate îmbunătăți sau limita șansele femeilor de a profita de posibilitățile de dezvoltare. În majoritatea societăților, femeile cu venituri mici îndeplinesc toate aceste trei roluri, în timp ce bărbații au activități productive și comunitare care în general generează plată, statut sau putere. Rolul reproductiv al femeii include și îngrijirea și întreținerea actualei și viitoarea forță de muncă a familiei (responsabilitățile legate de naștere și munca casnică). Rolul productiv al femeii este asociat cu munca efectuată de femei pentru plata în bani sau în natură (producția de piață, producția informală, producția domestică, producția de subzistență). Rolul de lider de comunitate al femeii cuprinde munca legată în principal de îngrijire și muncă neplătită și asigurarea resurselor colective ca de exemplu, apă, îngrijiri medicale etc.