Description

reprodukcinis, gamybinis ir tvarkymosi bendruomenėje vaidmuo

Additional notes and information

Šių formų vertinimas daro poveikį moterų ir vyrų prioritetams planuojant programas arba projektus. Priklausomai nuo to, atsižvelgiama į šias formas ar ne, moterų proga pasinaudoti vystymosi galimybėmis gali padidėti arba sumažėti. Daugelyje visuomenių mažas pajamas gaunančios moterys atlieka visus tris vaidmenis, o vyrai - pirmiausia gamybinę ir bendruomenės politikos veiklą, kuri paprastai teikia užmokestį, statusą arba galią. Reprodukcinis moterų vaidmuo apima esamos ir būsimos šeimos darbo jėgos priežiūrą ir aptarnavimą (vaikų auginimo pareigas ir buities užduotis). Gamybos srityje moterų vaidmuo yra susijęs su moterų ir vyrų už atlygį pinigais arba natūra atliekamu darbu (rinkos gamyba, neformali gamyba, namų gamyba, gamyba pragyvenimo reikmėms). Moterų atliekamas tvarkymosi bendruomenėje vaidmuo apima darbą, dažniausiai susijusį su priežiūra ir neapmokamu darbu bei kolektyvinių išteklių (vandens, sveikatos priežiūros ir t. t.) teikimu.