Description

Rodni stereotipi su unaprijed zamišljene ideje kojima se ženama i muškarcima proizvoljno dodjeljuju karakteristike i uloge određene i ograničene njihovim spolom.

Additional notes and information

Rodne stereotipizacije mogu ograničiti razvoj prirodnih talenata i sposobnosti djevojčica i dječaka, žena i muškaraca, kao i njihova obrazovna i profesionalna iskustva i općenito životne mogućnosti. Stereotipi o ženama proizlaze i jesu uzrok duboko ukorijenjenih stavova, vrijednosti, normi i predrasuda prema ženama. Koriste se za opravdanje i održavanje historijskih odnosa moći muškaraca nad ženama, kao i seksističkih stavova koji koče napredak žena.