Description

situācija, kad nav tiešas vai netiešas diskriminācijas dzimuma un dzimtes dēļ, tostarp nelabvēlīgākas attieksmes pret sievietēm, kam par iemeslu ir, piemēram, grūtniecība vai maternitāte