Description

Syrjintä, jota esiintyy sukupuolten (naisten ja miesten biologisena ominaisuutena) ja heidän sosiaalisesti rakentuneiden identiteettiensä, ominaisuuksiensa ja rooliensa ja yhteiskunnan naisten ja miesten biologisia eroja koskevan sosiaalisen ja kulttuurisen merkityksen välisen vuorovaikutuksen vuoksi

Additional notes and information

Tällainen vuorovaikutus johtaa naisten ja miesten välisiin hierarkkisiin ja epätasa-arvoisiin suhteisiin ja rooleihin sekä naisten epäedulliseen sosiaaliseen asemaan. Naisten ja miesten sosiaaliseen asemaan vaikuttavat poliittiset, taloudelliset, kulttuuriset, sosiaaliset, uskonnolliset, ideologiset ja ympäristöön liittyvät tekijät, ja ne voivat muuttua ajan myötä.