Description

Дискриминација заснована на роду или полу настаје услед интеракције између пола (као биолошких карактеристика жена и мушкараца) и њихових социјално изграђених идентитета, атрибута и улога и друштвеног и културног одређења биолошких разлика између жена и мушкараца. Видети такође: дискриминација према женама

Additional notes and information

Такве интеракције резултирају хијерархијским и неједнаким односима и улогама између и међу женама и мушкарцима, и неповољним социјалним положајем жена. На социјални положај жена и мушкараца утичу политички, економски, културни, социјални, верски, идеолошки и еколошки фактори и они могу временом да се мењају.