Description

Soo bioloogiliste ja sotsiaalselt konstrueeritud tegurite ning naiste ja meeste bioloogiliste erinevuste sotsiaalse ja kultuurilise tähenduse vastastikuse toime tagajärjel toimuv diskrimineerimine

Additional notes and information

Sellised vastastikune toime põhjustab hierarhilisi ja ebavõrdseid suhteid ning rolle naiste ja meeste vahel ja seas. Naiste ja meeste sotsiaalset positsiooni mõjutavad poliitilised, majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed, religioossed, ideoloogilised ja keskkonnategurid ning neid saab ajas muuta.