Description

diskriminācija, kas rodas, mijiedarbojoties dzimumiem (sieviešu un vīriešu bioloģiskajām īpašībām) un to sociāli izveidotām identitātēm, īpašībām un lomām un sabiedrības sociālo un kultūras nozīmi attiecībā uz bioloģiskajām atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem

Additional notes and information

Šāda mijiedarbība var radīt hierarhiskas un nelīdztiesīgas attiecības un lomas starp sievietēm un vīriešiem un nelabvēlīgu sociālo stāvokli sievietēm. Sieviešu un vīriešu sociālo stāvokli ietekmē politiski, ekonomiski, kultūras, sociāli, reliģiski, ideoloģiski un vides faktori, un tas laika gaitā var mainīties.