Description

diskrimination, der opstår på grund af samspillet mellem køn (de biologiske egenskaber ved kvinder og mænd) og kønnenes socialt konstruerede identiteter, egenskaber og roller såvel som samfundets sociale og kulturelle forståelse af de biologiske forskelle mellem kvinder og mænd

Additional notes and information

Et sådant samspil resulterer i hierarkiske og ulige relationer og roller mellem og blandt kvinder og mænd og stiller kvinder i en dårligere social position. Kvinders og mænds sociale position påvirkes af politiske, økonomiske, kulturelle, samfundsmæssige, religiøse, ideologiske og miljømæssige faktorer og kan ændre sig over tid.