Description

discriminatie waarbij iemand op grond van geslacht, leeftijd, nationaliteit, ras, etniciteit, religie, gezondheid, handicap, seksuele geaardheid of genderidentiteit minder gunstig wordt behandeld dan iemand anders in een vergelijkbare situatie

Additional notes and information

Hoewel deze definitie suggereert dat iemand die minder gunstig wordt behandeld zou moeten worden vergeleken met iemand anders die zich in een vergelijkbare situatie bevindt, geeft Europese jurisprudentie (bestaande uit arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie) aan dat wanneer iemand wordt benadeeld op basis van zijn of haar sekse, dit discriminatie is en het begrip 'vergelijkbare situatie' niet van toepassing is. Minder gunstige behandeling van een vrouw op grond van zwangerschap of zwangerschapsverlof is directe discriminatie van vrouwen.