Description

dyskryminacja, w przypadku której osoba doświadcza mniej przychylnego traktowania ze względu na płeć, płeć społeczno-kulturową, wiek, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub wiarę, stan zdrowia, niepełnosprawność, orientację seksualną lub tożsamość płciową, w porównaniu do innej osoby, która znajduje się, znajdowała się lub znajdowałaby się w podobnej sytuacji

Additional notes and information

Chociaż definicja sugeruje, że osobę traktowaną gorzej należy porównać z inną osobą w podobnej sytuacji, europejskie orzecznictwo (składające się z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wskazuje na to, że jeśli jednostka spotkała się z gorszym traktowaniem z powodu bycia kobietą lub mężczyzną, stanowi to dyskryminację i pojęcie podobnej sytuacji nie jest wymagane. Gorsze traktowanie kobiety z powodu ciąży lub urlopu macierzyńskiego jest aktem bezpośredniej dyskryminacji kobiet.