Description

Henkilön kohtelu epäsuotuisammin sellaisten häneen liittyvien syiden perusteellla kuin sukupuoli, ikä, kansallisuus, rotu, etninen tausta, uskonto tai vakaumus, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti, kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa

Additional notes and information

Vaikka tämän määritelmän mukaan henkilöä, jota kohdellaan epäedullisemmin, olisi verrattava samassa tilanteessa olevaan toiseen henkilöön, Euroopan unionin oikeuskäytännössä (joka muodostuu Euroopan unionin tuomioistuimen antamista tuomioista) todetaan, että kun henkilö on joutunut epäedulliseen asemaan siksi, että hän on nainen tai mies, kyse on syrjinnästä eikä vertailukelpoista tilannetta edellytetä. Naisten epäedullisempi kohtelu raskauden tai äitiysloman vuoksi on suoraan naisiin kohdistuvaa syrjintää.