Description

forskelsbehandling, hvor en person på grundlag af køn, alder, nationalitet, race, etnicitet, religion eller tro, sundhed, handicap, seksuel orientering eller kønsidentitet behandles mindre gunstigt end en anden person ville være blevet i en lignende situation

Additional notes and information

Selv om denne definition indbefatter, at en person, der behandles mindre gunstigt, skal sammenlignes med en anden person, der befinder sig i en lignende situation, viser europæisk retspraksis (i form af domme afsagt af Den Europæiske Unions Domstol), at når en person stilles ugunstigt i kraft af sit køn, udgør dette forskelsbehandling, og der kræves således ikke en situation at sammenligne med. Mindre gunstig behandling af en kvinde på grund af graviditet eller barselsorlov udgør direkte forskelsbehandling af kvinder.