Description

visu darbinieku tiesības gūt cieņu darbavietā un jo īpaši strādāt drošā darba vidē, kurā nav seksuālas uzmākšanās, personas aizskaršanas un citu veidu dzimumbalstītas vardarbības