Description

smurto dėl lyties forma, apimanti nepageidaujamą fizinį, žodinį arba nežodinį seksualinio pobūdžio elgesį, kurio tikslas yra (arba toks yra poveikis) pažeisti aukos orumą ir sukurti bauginančią, priešišką, menkinančią, žeminančią arba įžeidžiančią aplinką

Additional notes and information

Seksualinis priekabiavimas paprastai vyksta kai piktnaudžiaujama valdžia, žadamas atpildas arba grasinama represijomis.