Description

form for kønsbaseret vold, der omfatter handlinger af uønsket fysisk, verbal eller ikke-verbal adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke offerets værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt miljø

Additional notes and information

Sexchikane forekommer typisk i forbindelse med magtmisbrug, løfte om belønning eller trussel om repressalier.